ภาษาตุรกี | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Director general.
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Director general executiv.
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Director de marketing
Pazarlama Direktörü
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Director de vânzări
Satış Müdürü / Satış Direktörü
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Director de personal
Personel Müdürü
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Director de resurse umane
İnsan Kaynakları Müdürü
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Şef de birou
Ofis Yöneticisi
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Secretar
Şirket Sekreteri
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Contabil şef
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Director tehnic
Teknik Direktör / IT Direktörü
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Director de cercetare şi dezvoltare
Arge Müdürü
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Director de producţie
Üretim Direktörü
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Directorul de fabrică
Fabrika Müdürü
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์