ภาษาไทย | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Director general.
ประธานและกรรมการบริษัท
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Director general executiv.
กรรมการผู้จัดการ
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Director de marketing
ผู้จัดการทางการตลาด
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Director de vânzări
ผู้จัดการการขาย
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Director de personal
กรรมการบุคลากร
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Director de resurse umane
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Şef de birou
ผู้จัดการสำนักงาน
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Secretar
เลขาธิการของบริษัท
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Contabil şef
หัวหน้านักบัญชี
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Director tehnic
ผู้บริหารทางเทคนิค
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Director de cercetare şi dezvoltare
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Director de producţie
ผู้บริหารด้านการผลิต
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Directorul de fabrică
ผู้จัดการโรงงาน
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์