ภาษาสวีดิช | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Διευθύνων Σύμβουλος
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Διευθυντής Μάρκετινγκ
marknadsföringschef
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Διευθυντής Πωλήσεων
försäljningschef
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
kundservicechef
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Διευθυντής Προσωπικού
personalchef
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
personalchef
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Υπεύθυνος Γραφείου
kontorschef
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Γραμματέας της Εταιρείας
chefskamrer
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ekonomichef
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Τεχνικός Διευθυντής
IT-chef
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
forsknings- och utvecklingschef
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Διευθυντής παραγωγής
produktionschef
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Διευθυντής Εργοστασίου
fabrikschef
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์