ภาษาสเปน | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Director de mercadeo
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Διευθυντής Πωλήσεων
Director de ventas
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Director de atención al cliente
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Διευθυντής Προσωπικού
Director de personal
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Υπεύθυνος Γραφείου
Director / Gerente
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Γραμματέας της Εταιρείας
Secretario de la Sociedad
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contador principal
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Τεχνικός Διευθυντής
Director de informática
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Director de investigación y desarrollo
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Διευθυντής παραγωγής
Director de producción
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Διευθυντής Εργοστασίου
Director de fábrica
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์