ภาษาเช็ค | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Předseda představenstva a generální ředitel
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Διευθύνων Σύμβουλος
Generální ředitel (CEO)
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketingový ředitel
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Διευθυντής Πωλήσεων
Obchodní ředitel
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ředitel servisu / klientských služeb
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Διευθυντής Προσωπικού
Personální ředitel
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Personální ředitel
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Υπεύθυνος Γραφείου
Office Manager
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Γραμματέας της Εταιρείας
Tajemník společnosti
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Hlavní účetní
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Τεχνικός Διευθυντής
Ředitel informačních technologií
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Vedoucí výzkumu a vývoje
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Διευθυντής παραγωγής
Produkční ředitel
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Διευθυντής Εργοστασίου
Ředitel továrny
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์