ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Vorstandsvorsitzender
Elnök és ügyvezető igazgató
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Geschäftsführer
Vezérigazgató
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Marketingdirektor
Marketing igazgató
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Vertriebsleiter
Kereskedelmi igazgató
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Leiter Kundenbetreuung
Ügyfélszolgálati menedzser
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Leiter Personal
Személyzeti Igazgató
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Leiter Personal
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Geschäftsstellenleiter
Irodaigazgató
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Gesellschaftssekretär
Vállalati titkár/titkárnő
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Leiter Buchhaltung
Főkönyvelő
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Direktor Technik
Műszaki Igazgató
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Leiter Forschung und Entwicklung
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Produktionsleiter
Termelési Igazgató
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Werksleiter
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์