ภาษาเยอรมัน | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Vorstandsvorsitzender
Vorstandsvorsitzender
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Geschäftsführer
Geschäftsführer
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Marketingdirektor
Marketingdirektor
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Vertriebsleiter
Vertriebsleiter
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Leiter Kundenbetreuung
Leiter Kundenbetreuung
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Leiter Personal
Leiter Personal
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Leiter Personal
Leiter Personal
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Geschäftsstellenleiter
Geschäftsstellenleiter
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Gesellschaftssekretär
Gesellschaftssekretär
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Leiter Buchhaltung
Leiter Buchhaltung
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Direktor Technik
Direktor Technik
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Leiter Forschung und Entwicklung
Leiter Forschung und Entwicklung
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Produktionsleiter
Produktionsleiter
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Werksleiter
Werksleiter
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์