ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chairman and Managing Director
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Ĉefa Administra Oficiro
Chief Executive Officer (CEO)
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Direktoro de marketado
Marketing Director
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Direktoro de ventoj
Sales Manager
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Direktoro de klientoservo
Client Services Manager
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Direktoro de la personaro
Personnel Director
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Direktoro de la personaro
Human Resources Manager
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Direktoro de ofico
Office Manager
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Kompania sekretario
Company Secretary
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Ĉefa librotenanto
Chief Accountant
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Teknika direktoro
Technical Director
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Research and Development Manager
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Direktoro de produktado
Production Director
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Direktoro de uzino
Factory Manager
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์