ภาษาเวียดนาม | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Chairman and Managing Director
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Chief Executive Officer (CEO)
Giám đốc điều hành
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Marketing Director
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Sales Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Client Services Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Personnel Director
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Human Resources Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Office Manager
Giám đốc/Trưởng văn phòng
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Company Secretary
Thư ký trưởng
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Chief Accountant
Kế toán trưởng
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Technical Director
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Research and Development Manager
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Production Director
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Factory Manager
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์