ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Chairman and Managing Director
Formand og Administrerende Direktør
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Chief Executive Officer (CEO)
Administrerende Direktør
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Marketing Director
Marketingdirektør
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Sales Manager
Salgschef
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Client Services Manager
Kundeservice Direktør
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Personnel Director
Personaledirektør
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Human Resources Manager
Personaleafdelingsleder
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Office Manager
Kontorleder
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Company Secretary
Virksomheds Sekretær
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Chief Accountant
Regnskabschef
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Technical Director
Teknisk Direktør
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Research and Development Manager
Forskning og Udviklings Direktør
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Production Director
Produktionsleder
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Factory Manager
Fabriksdirektør
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์