ภาษาเช็ค | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Chairman and Managing Director
Předseda představenstva a generální ředitel
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Chief Executive Officer (CEO)
Generální ředitel (CEO)
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Marketing Director
Marketingový ředitel
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Sales Manager
Obchodní ředitel
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Client Services Manager
Ředitel servisu / klientských služeb
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Personnel Director
Personální ředitel
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Human Resources Manager
Personální ředitel
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Office Manager
Office Manager
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Company Secretary
Tajemník společnosti
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Chief Accountant
Hlavní účetní
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Technical Director
Ředitel informačních technologií
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Research and Development Manager
Vedoucí výzkumu a vývoje
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Production Director
Produkční ředitel
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Factory Manager
Ředitel továrny
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์