ภาษาตุรกี | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

President-commissaris
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
President-directeur
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Commercieel Directeur
Pazarlama Direktörü
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Verkoopleider
Satış Müdürü / Satış Direktörü
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Hoofd Klantenafdeling
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Hoofd Personeelszaken
Personel Müdürü
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Hoofd Personeelszaken
İnsan Kaynakları Müdürü
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Bureauchef
Ofis Yöneticisi
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Bedrijfssecretaris
Şirket Sekreteri
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Hoofd Boekhouding
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Technisch Directeur
Teknik Direktör / IT Direktörü
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Arge Müdürü
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Productieleider
Üretim Direktörü
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Bedrijfsleider
Fabrika Müdürü
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์