ภาษาเช็ค | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

President-commissaris
Předseda představenstva a generální ředitel
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
President-directeur
Generální ředitel (CEO)
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Commercieel Directeur
Marketingový ředitel
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Verkoopleider
Obchodní ředitel
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Hoofd Klantenafdeling
Ředitel servisu / klientských služeb
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Hoofd Personeelszaken
Personální ředitel
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Hoofd Personeelszaken
Personální ředitel
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Bureauchef
Office Manager
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Bedrijfssecretaris
Tajemník společnosti
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Hoofd Boekhouding
Hlavní účetní
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Technisch Directeur
Ředitel informačních technologií
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Vedoucí výzkumu a vývoje
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Productieleider
Produkční ředitel
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Bedrijfsleider
Ředitel továrny
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์