ภาษาฟินนิช | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Formand og Administrerende Direktør
Hallituksen puheenjohtaja
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Administrerende Direktør
Toimitusjohtaja
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Marketingdirektør
Markkinointipäällikkö
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Salgschef
Myyntipäällikkö
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Kundeservice Direktør
Asiakaspalvelupäällikkö
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Personaledirektør
Henkilöstöpäällikkö
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Personaleafdelingsleder
Henkilöstöpäällikkö
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Kontorleder
Toimistopäällikkö
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Virksomheds Sekretær
Toimitusjohtaja
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Regnskabschef
Talouspäällikkö
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Teknisk Direktør
Tekninen päällikkö
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Forskning og Udviklings Direktør
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Produktionsleder
Tuotantopäällikkö
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Fabriksdirektør
Tehdaspäällikkö
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์