ภาษาเวียดนาม | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Předseda představenstva a generální ředitel
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Generální ředitel (CEO)
Giám đốc điều hành
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Marketingový ředitel
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Obchodní ředitel
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Ředitel servisu / klientských služeb
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Personální ředitel
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Personální ředitel
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Office Manager
Giám đốc/Trưởng văn phòng
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Tajemník společnosti
Thư ký trưởng
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Hlavní účetní
Kế toán trưởng
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Ředitel informačních technologií
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Vedoucí výzkumu a vývoje
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Produkční ředitel
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Ředitel továrny
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์