ภาษาเกาหลี | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Předseda představenstva a generální ředitel
의장님/ 이사님
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Generální ředitel (CEO)
CEO(씨이오)
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Marketingový ředitel
마케팅 담당자님
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Obchodní ředitel
세일 매니저님
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Ředitel servisu / klientských služeb
고객서비스팀 매니저님
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Personální ředitel
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Personální ředitel
인사관리 매니저님
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Office Manager
오피스 매니저님
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Tajemník společnosti
회사비서
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Hlavní účetní
최고 회계사님
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Ředitel informačních technologií
기술관리자님
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Vedoucí výzkumu a vývoje
연구 개발 매니저님
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Produkční ředitel
프로덕션 담당자님
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Ředitel továrny
공장장님
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์