ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Předseda představenstva a generální ředitel
Elnök és ügyvezető igazgató
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Generální ředitel (CEO)
Vezérigazgató
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Marketingový ředitel
Marketing igazgató
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Obchodní ředitel
Kereskedelmi igazgató
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Ředitel servisu / klientských služeb
Ügyfélszolgálati menedzser
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Personální ředitel
Személyzeti Igazgató
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Personální ředitel
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Office Manager
Irodaigazgató
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Tajemník společnosti
Vállalati titkár/titkárnő
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Hlavní účetní
Főkönyvelő
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Ředitel informačních technologií
Műszaki Igazgató
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Vedoucí výzkumu a vývoje
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Produkční ředitel
Termelési Igazgató
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Ředitel továrny
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์