ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Kære Hr. Direktør,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Thưa ông,
Kære Hr.,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Thưa bà,
Kære Fru,
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Thưa ông/bà,
Kære Hr./Fru,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Thưa các ông bà,
Kære Hr./Fru.,
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Thưa ông/bà,
Til hvem det vedkommer,
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Kære Hr. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Kính gửi bà Trần Thị B,
Kære Fru. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Kính gửi bà Trần Thị B,
Kære Frk. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Kính gửi bà Trần Thị B,
Kære Fr. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kære John Smith,
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Gửi ông A,
Kære John,
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Vi skriver til jer angående...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Vi skriver i forbindelse med...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Liên quan tới việc/vấn đề...
I fortsættelse af...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Về việc/vấn đề...
I henhold til...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Tôi viết thư này để nói về...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Jeg skriver til dig på vegne af...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

Liệu ông/bà có phiền...
Vil du have noget imod at...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Không biết ông/bà có vui lòng...
Kunne du være så venlig at...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Vil du være så venlig at sende mig...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Kan du anbefale...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ông/bà vui lòng gửi...
Kan du venligst sende mig...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Du er snarest anmodet til at...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Vi vil være taknemmelig hvis...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Chúng tôi dự định...
Det er vores hensigt at...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Xin chân thành cảm ơn...
Tak på forhånd...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
ทางการ สุภาพ
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
ทางการ สุภาพ
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
ทางการ สุภาพ
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
ทางการ สุภาพ
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
ทางการ โดยตรง
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hvis du ønsker mere information...
ทางการ โดยตรง
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Vi sætter pris på jeres forretning.
ทางการ โดยตรง
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
Kính thư,
Med venlig hilsen
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Kính thư,
Med venlig hilsen
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Trân trọng,
Med respekt,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Thân ái,
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Thân ái,
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน