ภาษาตุรกี | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Sayın Başkan,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Bäste herrn,
Sayın yetkili,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Bästa fru,
Sayın yetkili,
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Bästa herr eller fru,
Sayın yetkili,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Bästa herrar,
Sayın yetkililer,
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
İlgili şahsa / makama,
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Bäste herr Smith,
Sayın Ahmet Bey,
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Bästa fru Smith,
Sayın Nihal Hanım,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Bästa fröken Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Bästa fru Smith,
Sayın Melek Hanım,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Bäste John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Bäste John,
Sevgili Ali,
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Vi skriver till er angående ...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Vi skriver i samband med ...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Vidare till ...
...'e istinaden
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Med hänvisning till ...
...'e atfen
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Jag skriver för att fråga om ...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
... adına yazıyorum.
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Rica etsem acaba ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Jag måste fråga er om/angående ...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Skulle ni kunna rekommendera ...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Skulle ni kunna skicka mig ...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Vi ber er omgående att ...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Çok memnun olurduk eğer ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
Vad är ert nuvarande listpris för ...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Vi har för avsikt att ...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Üzgünüz ki ...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Tack på förhand...
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
ทางการ สุภาพ
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
ทางการ สุภาพ
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
ทางการ สุภาพ
Tack för hjälpen med detta ärende.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
ทางการ สุภาพ
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
ทางการ โดยตรง
Om ni behöver mer information ...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
ทางการ โดยตรง
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
ทางการ โดยตรง
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Jag ser fram emot att höra från er snart.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
Med vänlig hälsning,
Saygılarımızla,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Med vänliga hälsningar,
Saygılarımla,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Med vänlig hälsning,
Saygılar,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Vänliga hälsningar,
Saygılarımla,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Hälsningar,
Saygılar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน