ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Distinguido Sr. Presidente:
Egregio Prof. Gianpaoletti,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Distinguido Señor:
Gentilissimo,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Distinguida Señora:
Gentilissima,
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Distinguidos Señores:
Gentili Signore e Signori,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Apreciados Señores:
Alla cortese attenzione di ...,
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
A quien pueda interesar
A chi di competenza,
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Apreciado Sr. Pérez:
Gentilissimo Sig. Rossi,
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Apreciada Srta. Pérez:
Gentilissima Sig.na Verdi,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Gentilissima Sig.ra Rossi,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Estimado Sr. Pérez:
Gentilissimo Bianchi,
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Querido Juan:
Gentile Mario,
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Nos dirigimos a usted en referencia a...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Le escribimos en referencia a...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Con relación a...
In riferimento a...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
En referencia a...
Per quanto concerne...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Escribo para pedir información sobre...
La contatto per avere maggiori informazioni...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Le escribo en nombre de...
La contatto per conto di...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Su compañía nos fue muy recomendada por...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

¿Sería posible...
Le dispiacerebbe...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
¿Tendría la amabilidad de...
La contatto per sapere se può...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Me complacería mucho si...
Le sarei veramente grata/o se...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecería enormemente si pudiera...
Le sarei riconoscente se volesse...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
¿Podría enviarme...
Potrebbe inviarmi...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Estamos interesados en obtener/recibir...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Me atrevo a preguntarle si...
Mi trovo a chiederLe di...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
¿Podría recomendarme...
Potrebbe raccomadarmi...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
¿Podría enviarme...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Se le insta urgentemente a...
La invitiamo caldamente a...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Estaríamos muy agradecidos si...
Le saremmo grati se...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Es nuestra intención...
È nostra intenzione...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Dopo attenta considerazione...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Lamentamos informarle que...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecemos de antemano...
RingraziandoLa anticipatamente,
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
ทางการ สุภาพ
Si requiere más información no dude en contactarme.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
ทางการ สุภาพ
Me complace la idea de trabajar juntos.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
ทางการ สุภาพ
Gracias por su ayuda en este asunto.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
ทางการ สุภาพ
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
ทางการ โดยตรง
Si requiere más información...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
ทางการ โดยตรง
Apreciamos hacer negocios con usted.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
ทางการ โดยตรง
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Sentiamoci, il mio numero è...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Espero tener noticias de usted pronto.
Spero di sentirLa presto.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
Se despide cordialmente,
In fede,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Atentamente,
Cordiali saluti
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Respetuosamente,
Cordialmente,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Saludos,
Saluti
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Saludos,
Saluti
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน