ภาษาฟินนิช | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

친애하는 사장님께,
Arvoisa Herra Presidentti,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
관계자님께 드립니다.
Hyvä Herra,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
사모님께 드립니다.
Hyvä Rouva,
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
관계자님께 드립니다.
Hyvä vastaanottaja,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
관계자분들께 드립니다.
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
관계자분께 드립니다.
Hyvät vastaanottajat,
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
친애하는 김철수님,
Hyvä herra Smith,
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
친애하는 최수정님,
Hyvä rouva Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
친애하는 김미나님,
Hyvä neiti Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
친애하는 신수경님,
Hyvä neiti / rouva Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
반가운 김미경님,
Hyvä John Smith,
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
반가운 철호씨,
Hyvä John,
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Kirjoitamme teille koskien...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Kirjoitamme teille liittyen...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
....에 관하여 말씀드리자면,
Koskien...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
....에 대해 말씀드리자면,
Viitaten...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Kirjoitan tiedustellakseni...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
... suositteli yritystänne lämpimästi...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Olisikohan mahdollista...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Olisitteko ystävällisiä ja...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
....을 보내주시겠습니까?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
....을 받아보고 싶습니다.
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Haluan kysyä voisiko...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
...을 추천해주시겠습니까?
Voisitteko suositella...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
...을 보내주시겠습니까?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
신속히 ...을 하십시오.
Pyydämme teitä välittömästi...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Olisimme kiitollisia jos...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Tavoitteemme on...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Kiittäen jo etukäteen...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
ทางการ สุภาพ
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
ทางการ สุภาพ
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
ทางการ สุภาพ
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
ทางการ สุภาพ
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
ทางการ โดยตรง
더 많은 정보를 원하시면...
Jos tarvitsette lisätietoja...
ทางการ โดยตรง
당신의 노고에 감사드립니다.
Arvostamme asiakkuuttanne.
ทางการ โดยตรง
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
ทางการ ตรงอย่ามาก
곧 답장을 받고 싶습니다.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
... 드림,
Ystävällisin terveisin,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
... 드림,
Ystävällisin terveisin,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
... 올림,
Kunnioittavasti,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
... 보냄,
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
... 가,
Terveisin,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน