ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

代表取締役社長 ・・・・様
Tisztelt Elnök Úr!
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
拝啓
Tisztelt Uram!
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Tisztelt Hölgyem!
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
Tisztelt Hölgyem/Uram!
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Tisztelt Uraim!
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
関係者各位
Tisztelt Hölgyem/Uram!
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Úr!
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
佐藤愛子様
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
佐藤愛子様
Tisztelt Smith Asszony!
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
佐藤太郎様
Kedves Smith John!
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
佐藤太郎様
Kedves John!
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
一同に変わって・・・
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
先日の・・・の件ですが、
Továbbá...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
・・・にさらに付け加えますと、
A ....ajánlásával ....
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
・・・についてお伺いします。
Érdeklődnék, hogy ...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
・・・に代わって連絡しております。
X nevében írok Önnek ...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

・・・・していただけないでしょうか。
Nem bánná, ha ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Lenne olyan szíves, hogy ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Le lennék kötelezve, ha ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
・・・・していただければ幸いです。
Nagyon hálás lennék, ha ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
・・・・していただけますか?
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
是非・・・・を購入したいと思います。
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
・・・・は可能でしょうか。
Meg kell kérdeznem, hogy ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
・・・・を紹介していただけますか。
Tudna ajánlani ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
・・・・をお送りください。
El tudná nekem küldeni a ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
至急・・・・してください。
Kérem, hogy sürgősen ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
・・・・していただけませんでしょうか。
Hálásak lennék, ha ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Mi a jelenlegi ára a ....?
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
・・・・することを目的としております。
Az a szándékunk, hogy ...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
大変申し訳ございませんが・・・・
Sajnálattal értesítjük, hogy...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Előre is megköszönve segítségét...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
ทางการ สุภาพ
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
ทางการ สุภาพ
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
ทางการ สุภาพ
お力添えいただきありがとうございます。
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
ทางการ สุภาพ
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Várom, hogy megbeszéljük
ทางการ โดยตรง
さらに情報が必要な場合は・・・・
Ha több információra van szüksége
ทางการ โดยตรง
ありがとうございました。
Értékeljük az Önök üzletét
ทางการ โดยตรง
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
ทางการ ตรงอย่ามาก
お返事を楽しみにしています。
Várom a mihamarabbi válaszát
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
敬具
Tisztelettel,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
敬具
Tisztelettel,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
敬白
Tisztelettel,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
どうぞよろしくお願いします。
Üdvözlettel,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
どうぞよろしくお願いします。
Üdvözlettel,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน