ภาษาสเปน | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Distinguido Sr. Presidente:
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Gentilissimo,
Distinguido Señor:
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Gentilissima,
Distinguida Señora:
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Gentili Signore e Signori,
Distinguidos Señores:
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Alla cortese attenzione di ...,
Apreciados Señores:
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
A chi di competenza,
A quien pueda interesar
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Gentilissimo Sig. Rossi,
Apreciado Sr. Pérez:
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Gentilissima Sig.na Verdi,
Apreciada Srta. Pérez:
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Gentilissimo Bianchi,
Estimado Sr. Pérez:
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Gentile Mario,
Querido Juan:
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Le escribimos en referencia a...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
In riferimento a...
Con relación a...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Per quanto concerne...
En referencia a...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
La contatto per avere maggiori informazioni...
Escribo para pedir información sobre...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
La contatto per conto di...
Le escribo en nombre de...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

Le dispiacerebbe...
¿Sería posible...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
La contatto per sapere se può...
¿Tendría la amabilidad de...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Le sarei veramente grata/o se...
Me complacería mucho si...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le sarei riconoscente se volesse...
Le agradecería enormemente si pudiera...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Potrebbe inviarmi...
¿Podría enviarme...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Estamos interesados en obtener/recibir...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Mi trovo a chiederLe di...
Me atrevo a preguntarle si...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Potrebbe raccomadarmi...
¿Podría recomendarme...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Potrebbe inviarmi..., per favore.
¿Podría enviarme...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
La invitiamo caldamente a...
Se le insta urgentemente a...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Le saremmo grati se...
Estaríamos muy agradecidos si...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
È nostra intenzione...
Es nuestra intención...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Dopo attenta considerazione...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Lamentamos informarle que...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
RingraziandoLa anticipatamente,
Le agradecemos de antemano...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
ทางการ สุภาพ
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Si requiere más información no dude en contactarme.
ทางการ สุภาพ
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Me complace la idea de trabajar juntos.
ทางการ สุภาพ
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Gracias por su ayuda en este asunto.
ทางการ สุภาพ
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
ทางการ โดยตรง
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Si requiere más información...
ทางการ โดยตรง
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Apreciamos hacer negocios con usted.
ทางการ โดยตรง
Sentiamoci, il mio numero è...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Spero di sentirLa presto.
Espero tener noticias de usted pronto.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
In fede,
Se despide cordialmente,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Cordiali saluti
Atentamente,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Cordialmente,
Respetuosamente,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Saluti
Saludos,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Saluti
Saludos,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน