ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
・・・・についてご請求いたします。お支払いの程よろしくお願い致します。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
・・・・について、請求明細書no.・・・・を御覧下さい。
ทางการ สุภาพ
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
ファックスで見積送り状をお送りいたします。
ทางการ โดยตรง
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
商品の受領書が届いたらすぐお支払いいただけます。
ทางการ โดยตรง
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
お支払総額は・・・・です。
ทางการ โดยตรง
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
弊社の規則によりお支払いはユーロのみで受け付けています。
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
・・・・のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
お支払い期限が過ぎておりますが、ご送金がまだのように見受けられます。
ทางการ สุภาพ
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
・・・・の請求書のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
ทางการ สุภาพ
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
お手数ですが至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
ทางการ สุภาพ
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
ご送金がまだのように見受けられます。
ทางการ โดยตรง
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
ทางการ โดยตรง
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
・・・・につきまして、未だご入金の確認ができておりません。
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
弊社の会計課では、小切手を受け取った後でのみ商品を発送しております。
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
お振込みが本状と行き違いになってしまいましたら、何卒ご容赦いただきますようお願いいたします。
ทางการและสุภาพ