ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Liitteenä lasku numero...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
ทางการ สุภาพ
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
ทางการ โดยตรง
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
ทางการ โดยตรง
Koko maksettava summa on...
Det totale beløb der skal betales er...
ทางการ โดยตรง
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
ทางการ สุภาพ
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
ทางการ สุภาพ
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
ทางการ สุภาพ
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
ทางการ โดยตรง
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
ทางการ โดยตรง
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
ทางการและสุภาพ