ภาษารัสเซีย | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Sayın Başkan,
Уважаемый г-н президент
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Sayın yetkili,
Уважаемый г-н ...
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Sayın yetkili,
Уважаемая госпожа...
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Sayın yetkili,
Уважаемые...
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Sayın yetkililer,
Уважаемые...
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
İlgili makama,
Уважаемые...
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Sayın Ahmet Bey,
Уважаемый г-н Смидт
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Sayın Arzu Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Sayın Ayşe Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Sayın Fulya Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Sayın Ahmet Türkal,
Уважаемый...
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Sevgili Can,
Дорогой Иван!
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
... konuda size yazıyoruz.
Пишем вам по поводу...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Мы пишем в связи с ...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
...'e istinaden
Ввиду...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
...'e atfen
В отношении...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
... adına size yazıyorum.
Я пишу от лица..., чтобы...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Ваша компания была рекомендована...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Rica etsem acaba ...
Вы не против, если...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Будьте любезны...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Буду очень благодарен, если...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Не могли бы вы прислать мне...
คำขอทางการ สุภาพ
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Мы заинтересованы в получении...
คำขอทางการ สุภาพ
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Вынужден (с)просить вас...
คำขอทางการ สุภาพ
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Не могли бы вы посоветовать...
คำขอทางการ โดยตรง
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Пришлите пожалуйста...
คำขอทางการ โดยตรง
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Вам необходимо срочно...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Çok memnun olurduk eğer ...
Мы были бы признательны, если..
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
คำถามทางการ โดยตรง
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
คำถามทางการ โดยตรง
Niyetimiz şu ki ...
Нашим намерением является...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Üzgünüz ancak ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Ekler ... formatındadır.
Прикрепленный файл в формате...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
ทางการ สุภาพ
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Больше информации см. на сайте...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Заранее спасибо...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
ทางการ สุภาพ
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
ทางการ สุภาพ
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
ทางการ สุภาพ
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Спасибо за помощь в этом деле.
ทางการ สุภาพ
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Я хотел бы обсудить это с вами
ทางการ โดยตรง
Daha bilgi isterseniz ...
Если вам необходимо больше информации...
ทางการ โดยตรง
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Мы ценим ваш вклад
ทางการ โดยตรง
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Надеюсь на скорый ответ
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Saygılarımla,
С уважением...
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Saygılarımızla,
С уважением...
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Saygılarımla,
С уважением ваш...
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
En iyi / kibar dileklerimle,
С уважением...
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Saygılar,
С уважением...
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน