ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Sayın Başkan,
拝啓
・・・・様
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Sayın yetkili,
拝啓
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Sayın yetkili,
拝啓 
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Sayın yetkili,
拝啓
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Sayın yetkililer,
拝啓 
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
İlgili makama,
関係者各位
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Sayın Ahmet Bey,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Sayın Arzu Hanım,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Sayın Ayşe Hanım,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Sayın Fulya Hanım,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Sayın Ahmet Türkal,
佐藤太郎様
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Sevgili Can,
佐藤太郎様
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
... konuda size yazıyoruz.
・・・・についてお知らせいたします。
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
...'e istinaden
・・・にさらに付け加えますと、
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
...'e atfen
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
・・・についてお伺いします。
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
... adına size yazıyorum.
・・・に代わって連絡しております。
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Rica etsem acaba ...
・・・・していただけないでしょうか。
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Çok minnettar kalırdım eğer ...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
・・・・していただければ幸いです。
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
・・・・を送っていただけますか。
คำขอทางการ สุภาพ
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
是非・・・・を購入したいと思います。
คำขอทางการ สุภาพ
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
・・・・は可能でしょうか?
คำขอทางการ สุภาพ
...'ı tavsiye eder miydiniz?
・・・・を紹介してください。
คำขอทางการ โดยตรง
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
・・・・をお送りください。
คำขอทางการ โดยตรง
Acilen ... yapmanız rica olunur.
至急・・・・してください。
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Çok memnun olurduk eğer ...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
คำถามทางการ โดยตรง
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
คำถามทางการ โดยตรง
Niyetimiz şu ki ...
・・・・することを目的としております。
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Üzgünüz ancak ...
大変申し訳ございませんが・・・・
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Ekler ... formatındadır.
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
ทางการ สุภาพ
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Size şimdiden teşekkür ederek ...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
ทางการ สุภาพ
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
ทางการ สุภาพ
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
ทางการ สุภาพ
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
お力添えいただきありがとうございます。
ทางการ สุภาพ
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
ทางการ โดยตรง
Daha bilgi isterseniz ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
ทางการ โดยตรง
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
誠にありがとうございました。
ทางการ โดยตรง
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
お返事を楽しみに待っています。
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Saygılarımla,
敬具
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Saygılarımızla,
敬具
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Saygılarımla,
敬白
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
En iyi / kibar dileklerimle,
敬具
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Saygılar,
よろしくお願い致します。
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน