ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Estimata Sinjoro Prezidanto,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
เรียน ท่านผู้ชาย
Estimata sinjoro,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
เรียน ท่านผู้หญิง
Estimata sinjorino,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Estimata sinjoro/sinjorino,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
ถึงท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Al kiu ĝi povas koncerni,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
เรียน จอห์น
Estimata John
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Ni skribas al vi pri...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
เราเขียนติดต่อกับ...
Ni skribas en rilato kun...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
เนื่องมาจาก...
Plu al...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
เขียนอ้างอิงถึง...
Kun referenco al...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mi skribas por demandi pri...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Mi skribas al vi nome de...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ĉu vi kontraŭus, se...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
คุณจะช่วยกรุณา...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Mi estus plej dankema, se...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Mi estus dankema, se vi povus...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คำขอทางการ สุภาพ
เราสนใจที่จะรับ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
คำขอทางการ สุภาพ
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi devas peti vin, ĉu...
คำขอทางการ สุภาพ
คุณช่วยแนะนำ...
Ĉu vi rekomendas...
คำขอทางการ โดยตรง
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คำขอทางการ โดยตรง
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi urĝe petis al...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Ni estus dankemaj, se...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Kio estas via nuna prezolisto por...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
คำถามทางการ โดยตรง
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
คำถามทางการ โดยตรง
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Ĝi estas nia intenco de...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
La alligiteco estas en...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
ทางการ สุภาพ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Antaŭdankon…
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
ทางการ สุภาพ
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ทางการ สุภาพ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ทางการ สุภาพ
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ทางการ สุภาพ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
ทางการ โดยตรง
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Se vi bezonas plian informon...
ทางการ โดยตรง
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Ni dankas pri via negoco.
ทางการ โดยตรง
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Altestime,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
ด้วยความจริงใจ
Altestime,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Altestime,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน