ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Dear Mr. President,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
เรียน ท่านผู้ชาย
Dear Sir,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
เรียน ท่านผู้หญิง
Dear Madam,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Dear Sir / Madam,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
ถึงท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
To whom it may concern,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Miss Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
เรียน จอห์น
Dear John,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
We are writing to you regarding…
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
เราเขียนติดต่อกับ...
We are writing in connection with ...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
เนื่องมาจาก...
Further to…
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
เขียนอ้างอิงถึง...
With reference to…
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
I am writing to enquire about…
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
I am writing to you on behalf of...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Your company was highly recommended by…
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Would you mind if…
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
คุณจะช่วยกรุณา...
Would you be so kind as to…
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
I would be most obliged if…
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
I would be grateful if you could...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
คำขอทางการ สุภาพ
เราสนใจที่จะรับ...
We are interested in obtaining/receiving…
คำขอทางการ สุภาพ
ฉันต้องถามคุณว่า...
I must ask you whether...
คำขอทางการ สุภาพ
คุณช่วยแนะนำ...
Could you recommend…
คำขอทางการ โดยตรง
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
คำขอทางการ โดยตรง
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
You are urgently requested to…
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
We would be grateful if…
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
What is your current list price for…
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
We are interested in ... and we would like to know ...
คำถามทางการ โดยตรง
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
We understand from your advertisment that you produce…
คำถามทางการ โดยตรง
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
It is our intention to…
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
We carefully considered your proposal and…
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
We are sorry to inform you that…
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
The attachment is in...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
ทางการ สุภาพ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For further information please consult our website at…
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you need any additional assistance, please contact me.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
If we can be of any further assistance, please let us know.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Thanking you in advance…
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Please reply as soon as possible because…
ทางการ สุภาพ
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
If you require any further information, feel free to contact me.
ทางการ สุภาพ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
I look forward to the possibility of working together.
ทางการ สุภาพ
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Thank you for your help in this matter.
ทางการ สุภาพ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
I look forward to discussing this with you.
ทางการ โดยตรง
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
If you require more information ...
ทางการ โดยตรง
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
We appreciate your business.
ทางการ โดยตรง
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Please contact me - my direct telephone number is…
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
I look forward to hearing from you soon.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Yours faithfully,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
ด้วยความจริงใจ
Yours sincerely,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Respectfully yours,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
ด้วยความเคารพ
Regards,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน