ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Distinguido Sr. Presidente:
Kære Hr. Direktør,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Distinguido Señor:
Kære Hr.,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Señores:
Kære Hr./Fru.,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
A quien pueda interesar
Til hvem det måtte vedkomme,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Apreciado Sra. Pérez:
Kære Fru. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Estimado Sr. Pérez:
Kære John Smith,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Querido Juan:
Kære John,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver til dig angående...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i anledning af...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Con relación a...
I fortsættelse af...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
En referencia a...
I henhold til...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Escribo para pedir información sobre...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Le escribo en nombre de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

¿Sería posible...
Ville du have noget imod hvis...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
¿Tendría la amabilidad de...
Vil du være så venlig at...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Me complacería mucho si...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
¿Podría enviarme...
Kunne du være så venlig at sende mig...
คำขอทางการ สุภาพ
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
คำขอทางการ สุภาพ
Me atrevo a preguntarle si...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
คำขอทางการ สุภาพ
¿Podría recomendarme...
Kan du anbefale...
คำขอทางการ โดยตรง
¿Podría enviarme...
Kunne du være så venlig at sende mig...
คำขอทางการ โดยตรง
Se le insta urgentemente a...
Du anmodes til snarest at...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi ville sætte pris på hvis...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
คำถามทางการ โดยตรง
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
คำถามทางการ โดยตรง
Es nuestra intención...
Det er vores intention at...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Lamentamos informarle que...
Vi må desværre meddele dig at...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
El archivo adjunto está en formato...
Bilaget er i...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
ทางการ สุภาพ
Para mayor información consulte nuestra página web:
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecemos de antemano...
Tak på forhånd...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
ทางการ สุภาพ
Si requiere más información no dude en contactarme.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
ทางการ สุภาพ
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
ทางการ สุภาพ
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tak for din hjælp i denne sag.
ทางการ สุภาพ
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
ทางการ โดยตรง
Si requiere más información...
Hvis du behøver mere information...
ทางการ โดยตรง
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi sætter pris på din forretning.
ทางการ โดยตรง
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Espero tener noticias de usted pronto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Se despide cordialmente,
Med venlig hilsen
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Atentamente,
Med venlig hilsen
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Respetuosamente,
Med respekt,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Saludos,
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Saludos,
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน