ภาษาเยอรมัน | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Stimate Domnule Preşedinte,
Sehr geehrter Herr Präsident,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Stimate Domnule,
Sehr geehrter Herr,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Stimată Doamnă,
Sehr geehrte Frau,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Stimate Domnul/Doamnă,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Stimaţi Domni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
În atenţia cui este interesat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Stimate Domnule Popescu,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Stimată Domnişoară Ionescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Dragă Andreea Popescu,
Lieber Herr Schmidt,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Dragă Mihai,
Lieber Johann,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Vă scriem cu privire la...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Vă scriem în legătură cu...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
În legătură cu...
Bezug nehmend auf...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Referitor la...
In Bezug auf...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Vă scriu în numele...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

V-ar deranja dacă...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Aţi fi atât de amabil încât să...
Wären Sie so freundlich...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
คำขอทางการ สุภาพ
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
คำขอทางการ สุภาพ
Aş dori să ştiu dacă...
Ich möchte Sie fragen, ob...
คำขอทางการ สุภาพ
Îmi puteţi recomanda...
Können Sie ... empfehlen...
คำขอทางการ โดยตรง
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
คำขอทางการ โดยตรง
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Sie werden dringlichst gebeten...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
V-am rămâne recunoscători dacă...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
คำถามทางการ โดยตรง
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
คำถามทางการ โดยตรง
Intenţia noastră este să...
Wir beabsichtigen...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Ataşamentul este în formatul...
Der Anhang ist im ...-Format.
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
ทางการ สุภาพ
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vă mulţumesc anticipat...
Vielen Dank im Voraus...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
ทางการ สุภาพ
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ทางการ สุภาพ
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
ทางการ สุภาพ
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
ทางการ สุภาพ
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
ทางการ โดยตรง
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
ทางการ โดยตรง
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Wir schätzen Sie als Kunde.
ทางการ โดยตรง
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Cu stimă,
Mit freundlichen Grüßen
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Cu sinceritate,
Mit freundlichen Grüßen
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Cu respect,
Hochachtungsvoll
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Toate cele bune,
Herzliche Grüße
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Cu bine,
Grüße
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน