ภาษาตุรกี | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Sayın Başkan,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Sayın yetkili,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Sayın yetkili,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Sayın yetkili,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Sayın yetkililer,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
A quem possa interessar,
İlgili makama,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Sayın Ahmet Bey,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Sayın Arzu Hanım,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Sayın Ayşe Hanım,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Sayın Fulya Hanım,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Sayın Ahmet Türkal,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Sevgili Can,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Nós escrevemos a respeito de...
... konuda size yazıyoruz.
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Nós escrevemos em atenção à/ao...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
A respeito de..
...'e istinaden
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Com referência a...
...'e atfen
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Escrevo-lhe para saber sobre...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Escrevo-lhe em nome de...
... adına size yazıyorum.
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Rica etsem acaba ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Eu ficaria muito satisfeito se...
Çok minnettar kalırdım eğer ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
คำขอทางการ สุภาพ
Nós estamos interessados em obter/receber...
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
คำขอทางการ สุภาพ
Devo perguntar-lhe se...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
คำขอทางการ สุภาพ
O senhor/A senhora poderia recomendar...
...'ı tavsiye eder miydiniz?
คำขอทางการ โดยตรง
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
คำขอทางการ โดยตรง
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Acilen ... yapmanız rica olunur.
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Nós ficaríamos agradecidos se...
Çok memnun olurduk eğer ...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Qual a lista atual de preços de...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
คำถามทางการ โดยตรง
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
คำถามทางการ โดยตรง
É a nossa intenção...
Niyetimiz şu ki ...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Lamentamos informar que...
Üzgünüz ancak ...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
O anexo está no formato...
Ekler ... formatındadır.
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
ทางการ สุภาพ
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Size şimdiden teşekkür ederek ...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
ทางการ สุภาพ
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
ทางการ สุภาพ
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
ทางการ สุภาพ
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
ทางการ สุภาพ
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
ทางการ โดยตรง
Caso precise de maiores informações...
Daha bilgi isterseniz ...
ทางการ โดยตรง
Nós prezamos o seu negócio.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
ทางการ โดยตรง
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Espero ter notícias suas em breve.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Cordialmente,
Saygılarımla,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Atenciosamente,
Saygılarımızla,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Com elevada estima,
Saygılarımla,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Lembranças,
En iyi / kibar dileklerimle,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Abraços,
Saygılar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน