ภาษาสวีดิช | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Szanowny Panie Prezydencie,
Bäste herr ordförande,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Szanowny Panie,
Bäste herrn,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Drogi/Szanowny Pani,
Bästa fru,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Szanowni Państwo,
Bästa herr/fru,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Szanowni Państwo,
Bästa herrar,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Szanowni Państwo,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Szanowny Panie,
Bäste herr Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Bästa fröken Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Szanowny Panie,
Bäste John Smith,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Drogi Tomaszu,
Bäste John,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Piszemy do Państwa w sprawie...
Vi skriver till dig angående ...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Piszemy do Państwa w związku z...
Vi skriver i samband med ...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
W nawiązaniu do...
Vidare till ...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Nawiązując do...
Med hänvisning till ...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Jag skriver för att fråga om ...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Vi är tacksamma om du ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Kunde du skicka mig ...
คำขอทางการ สุภาพ
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
คำขอทางการ สุภาพ
Chciałbym zapytać, czy...
Jag måste fråga dig om ...
คำขอทางการ สุภาพ
Czy mógłby mi Pan polecić...
Skulle du kunna rekommendera ...
คำขอทางการ โดยตรง
Prosiłbym o przesłanie mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
คำขอทางการ โดยตรง
Proszę o pilne przesłanie mi...
Vi ber dig omgående att ...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
คำถามทางการ โดยตรง
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
คำถามทางการ โดยตรง
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Vi har för avsikt att ...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Z przykrością informujemy, że...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Załącznik jest w formacie...
Den bifogade filen är i formatet ... .
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
ทางการ สุภาพ
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
För mer information, se vår hemsida ...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Z góry dziękuję...
Tack på förhand...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
ทางการ สุภาพ
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ทางการ สุภาพ
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
ทางการ สุภาพ
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Tack för hjälpen med detta ärende.
ทางการ สุภาพ
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ทางการ โดยตรง
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Om du behöver mer information ...
ทางการ โดยตรง
Doceniamy Państwa pracę.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
ทางการ โดยตรง
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Czekam na Pana odpowiedź.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Z wyrazami szacunku,
Med vänlig hälsning,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Med vänliga hälsningar,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Z poważaniem,
Med vänlig hälsning,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Pozdrawiam serdecznie,
Vänliga hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Pozdrawiam,
Hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน