ภาษาเกาหลี | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
คำขอทางการ สุภาพ
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
คำขอทางการ สุภาพ
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
คำขอทางการ สุภาพ
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
คำขอทางการ โดยตรง
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
คำขอทางการ โดยตรง
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
คำถามทางการ โดยตรง
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
คำถามทางการ โดยตรง
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
ทางการ สุภาพ
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
ทางการ สุภาพ
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
ทางการ สุภาพ
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
ทางการ สุภาพ
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
ทางการ สุภาพ
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
ทางการ โดยตรง
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
ทางการ โดยตรง
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
ทางการ โดยตรง
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Pozdrawiam,
.... 보냄,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน