ภาษาเวียดนาม | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

친애하는 사장님께,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
관계자님께 드립니다.
Thưa ông,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
사모님께 드립니다.
Thưa bà,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
친애하는 관계자님께 드립니다.
Thưa ông/bà,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
친애하는 여러분께 드립니다.
Thưa các ông bà,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
관계자분(들)께 드립니다.
Thưa ông/bà,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
친애하는 최철수님,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
친애하는 김민정님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
친애하는 김선영님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
친애하는 최유라님,
Kính gửi bà Trần Thị B,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
친애하는 홍두깨씨,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
친애하는 미영씨,
Gửi ông A,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
...에 관하여 말씀드리자면,
Liên quan tới việc/vấn đề...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
...에 대해서 언급하자면,
Về việc/vấn đề...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Tôi viết thư này để nói về...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
...를 대신하여 글을 드립니다.
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Liệu ông/bà có phiền...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Không biết ông/bà có vui lòng...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
...를 보내주시겠습니까?
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คำขอทางการ สุภาพ
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới...
คำขอทางการ สุภาพ
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
คำขอทางการ สุภาพ
...를 추천해 주시겠습니까?
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คำขอทางการ โดยตรง
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Ông/bà vui lòng gửi...
คำขอทางการ โดยตรง
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
คำถามทางการ โดยตรง
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
คำถามทางการ โดยตรง
저희의 목적은 ... 입니다.
Chúng tôi dự định...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
ทางการ สุภาพ
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
미리 감사의 말씀 드리며...
Xin chân thành cảm ơn...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
ทางการ สุภาพ
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ทางการ สุภาพ
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ทางการ สุภาพ
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ทางการ สุภาพ
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ทางการ โดยตรง
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ทางการ โดยตรง
당신의 수고에 감사드립니다.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
ทางการ โดยตรง
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
조만간 답장 받길 기대합니다.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
... (자신의 이름) 드림,
Kính thư,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
... (자신의 이름) 드림,
Kính thư,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
... (자신의 이름) 드림,
Trân trọng,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
.... 보냄,
Thân ái,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
.... 보냄,
Thân ái,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน