ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Kære Hr. Direktør,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Αγαπητέ κύριε,
Kære Hr.,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Αγαπητή κυρία,
Kære Fru.,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Kære Hr./Fru.,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Kære Hr./Fru.,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Til hvem det måtte vedkomme,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kære Hr. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fru. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kære Frk. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fr. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kære John Smith,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Αγαπητέ Ιωάννη,
Kære John,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver til dig angående...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i anledning af...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Σχετικά με...
I fortsættelse af...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Αναφορικά με,...
I henhold til...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jeg skriver til dig på vegne af...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Θα ήταν δυνατόν...
Ville du have noget imod hvis...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Vil du være så venlig at...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunne du være så venlig at sende mig...
คำขอทางการ สุภาพ
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
คำขอทางการ สุภาพ
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
คำขอทางการ สุภาพ
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kan du anbefale...
คำขอทางการ โดยตรง
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Kunne du være så venlig at sende mig...
คำขอทางการ โดยตรง
Σας ζητείται επειγόντως να...
Du anmodes til snarest at...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi ville sætte pris på hvis...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
คำถามทางการ โดยตรง
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
คำถามทางการ โดยตรง
Η πρόθεσή μας είναι να...
Det er vores intention at...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi må desværre meddele dig at...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Bilaget er i...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
ทางการ สุภาพ
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tak på forhånd...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
ทางการ สุภาพ
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
ทางการ สุภาพ
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
ทางการ สุภาพ
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tak for din hjælp i denne sag.
ทางการ สุภาพ
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
ทางการ โดยตรง
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Hvis du behøver mere information...
ทางการ โดยตรง
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi sætter pris på din forretning.
ทางการ โดยตรง
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med venlig hilsen
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Μετά τιμής,
Med venlig hilsen
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Με εκτίμηση,
Med respekt,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
χαιρετισμούς,
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
θερμούς χαιρετισμούς
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน