ภาษาตุรกี | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sayın Başkan,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Sehr geehrter Herr,
Sayın yetkili,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau,
Sayın yetkili,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın yetkili,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın yetkililer,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Sehr geehrte Damen und Herren,
İlgili makama,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sayın Ahmet Bey,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Arzu Hanım,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Ayşe Hanım,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Fulya Hanım,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Lieber Herr Schmidt,
Sayın Ahmet Türkal,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Lieber Johann,
Sevgili Can,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
... konuda size yazıyoruz.
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Bezug nehmend auf...
...'e istinaden
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
In Bezug auf...
...'e atfen
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
... adına size yazıyorum.
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Rica etsem acaba ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Wären Sie so freundlich...
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Çok minnettar kalırdım eğer ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
คำขอทางการ สุภาพ
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
คำขอทางการ สุภาพ
Ich möchte Sie fragen, ob...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
คำขอทางการ สุภาพ
Können Sie ... empfehlen...
...'ı tavsiye eder miydiniz?
คำขอทางการ โดยตรง
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
คำขอทางการ โดยตรง
Sie werden dringlichst gebeten...
Acilen ... yapmanız rica olunur.
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Çok memnun olurduk eğer ...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
คำถามทางการ โดยตรง
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
คำถามทางการ โดยตรง
Wir beabsichtigen...
Niyetimiz şu ki ...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Üzgünüz ancak ...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Der Anhang ist im ...-Format.
Ekler ... formatındadır.
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
ทางการ สุภาพ
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vielen Dank im Voraus...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
ทางการ สุภาพ
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
ทางการ สุภาพ
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
ทางการ สุภาพ
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
ทางการ สุภาพ
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
ทางการ โดยตรง
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Daha bilgi isterseniz ...
ทางการ โดยตรง
Wir schätzen Sie als Kunde.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
ทางการ โดยตรง
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Mit freundlichen Grüßen
Saygılarımla,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Mit freundlichen Grüßen
Saygılarımızla,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Hochachtungsvoll
Saygılarımla,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Herzliche Grüße
En iyi / kibar dileklerimle,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Grüße
Saygılar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน