ภาษาเยอรมัน | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrter Herr Präsident,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Sehr geehrter Herr,
Sehr geehrter Herr,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau,
Sehr geehrte Frau,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Lieber Herr Schmidt,
Lieber Herr Schmidt,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Lieber Johann,
Lieber Johann,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Bezug nehmend auf...
Bezug nehmend auf...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
In Bezug auf...
In Bezug auf...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Wären Sie so freundlich...
Wären Sie so freundlich...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
คำขอทางการ สุภาพ
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
คำขอทางการ สุภาพ
Ich möchte Sie fragen, ob...
Ich möchte Sie fragen, ob...
คำขอทางการ สุภาพ
Können Sie ... empfehlen...
Können Sie ... empfehlen...
คำขอทางการ โดยตรง
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
คำขอทางการ โดยตรง
Sie werden dringlichst gebeten...
Sie werden dringlichst gebeten...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
คำถามทางการ โดยตรง
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
คำถามทางการ โดยตรง
Wir beabsichtigen...
Wir beabsichtigen...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Der Anhang ist im ...-Format.
Der Anhang ist im ...-Format.
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
ทางการ สุภาพ
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vielen Dank im Voraus...
Vielen Dank im Voraus...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
ทางการ สุภาพ
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ทางการ สุภาพ
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
ทางการ สุภาพ
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
ทางการ สุภาพ
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
ทางการ โดยตรง
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
ทางการ โดยตรง
Wir schätzen Sie als Kunde.
Wir schätzen Sie als Kunde.
ทางการ โดยตรง
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Hochachtungsvoll
Hochachtungsvoll
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Grüße
Grüße
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน