ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Monsieur le Président,
Stimate Domnule Preşedinte,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Monsieur,
Stimate Domnule,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Madame,
Stimată Doamnă,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Madame, Monsieur,
Stimate Domnul/Doamnă,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Madame, Monsieur
Stimaţi Domni,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Aux principaux concernés,
În atenţia cui este interesat,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Monsieur Dupont,
Stimate Domnule Popescu,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Mademoiselle Dupont,
Stimată Domnişoară Ionescu,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Monsieur Dupont,
Dragă Andreea Popescu,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Cher Benjamin,
Dragă Mihai,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Nous vous écrivons concernant...
Vă scriem cu privire la...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Nous vous écrivons au sujet de...
Vă scriem în legătură cu...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Suite à...
În legătură cu...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
En référence à...
Referitor la...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
J'écris afin de me renseigner sur...
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Je vous écris de la part de...
Vă scriu în numele...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
V-ar deranja dacă...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Auriez-vous l'amabilité de...
Aţi fi atât de amabil încât să...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Je vous saurai gré de...
V-aş fi profund îndatorat dacă...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Je vous saurai gré de...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Pourriez-vous me faire parvenir...
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
คำขอทางการ สุภาพ
Nous sommes intéressés par la réception de...
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
คำขอทางการ สุภาพ
Je me permets de vous demander si...
Aş dori să ştiu dacă...
คำขอทางการ สุภาพ
Pourriez-vous recommander...
Îmi puteţi recomanda...
คำขอทางการ โดยตรง
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
คำขอทางการ โดยตรง
Nous vous prions de...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Nous vous serions reconnaissants si...
V-am rămâne recunoscători dacă...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Quelle est votre liste des prix pour...
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
คำถามทางการ โดยตรง
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
คำถามทางการ โดยตรง
Notre intention est de...
Intenţia noastră este să...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Nous regrettons de vous informer que...
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Le fichier joint est au format...
Ataşamentul este în formatul...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
ทางการ สุภาพ
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
En vous remerciant par avance...
Vă mulţumesc anticipat...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
ทางการ สุภาพ
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
ทางการ สุภาพ
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
ทางการ สุภาพ
Merci pour votre aide.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
ทางการ สุภาพ
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
ทางการ โดยตรง
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
ทางการ โดยตรง
Merci de votre confiance.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
ทางการ โดยตรง
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Dans l'attente de votre réponse.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Cu stimă,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Cu sinceritate,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Cu respect,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Meilleures salutations,
Toate cele bune,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Cordialement,
Cu bine,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน