ภาษาจีน | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Arvoisa Herra Presidentti
尊敬的主席先生,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Hyvä John,
亲爱的约翰,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Kirjoitamme teille liittyen...
我们就...一事给您写信
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Kirjoitamme teille liittyen...
我们因...写这封信
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Koskien...
因贵公司...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Viitaten...
鉴于贵公司...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写信想询问关于...的信息
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗?
คำขอทางการ สุภาพ
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对获得/接受...很有兴趣
คำขอทางการ สุภาพ
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我必须问您是否...
คำขอทางการ สุภาพ
Haluan kysyä voisiko...
您能推荐...吗?
คำขอทางการ โดยตรง
Voisitteko suositella...
您能将...发送给我吗?
คำขอทางการ โดยตรง
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
คำถามทางการ โดยตรง
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
คำถามทางการ โดยตรง
Tavoitteenamme on...
我们的意向是...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Liitetiedosto on ... muodossa.
附件是...格式的
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
ทางการ สุภาพ
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
ทางการ สุภาพ
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
ทางการ สุภาพ
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
ทางการ สุภาพ
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
ทางการ สุภาพ
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
ทางการ โดยตรง
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
ทางการ โดยตรง
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
ทางการ โดยตรง
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Ystävällisin terveisin,
此致
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Kunnioittavasti,
肃然至上
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Parhain terveisin,
祝好
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Terveisin,
祝好
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน