ภาษาสเปน | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Dear Mr. President,
Distinguido Sr. Presidente:
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Dear Sir,
Distinguido Señor:
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
Distinguida Señora:
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
Señores:
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
Apreciado Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Dear John,
Querido Juan:
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
We are writing to you regarding…
Nos dirigimos a usted en referencia a...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
We are writing in connection with ...
Le escribimos en referencia a...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Further to…
Con relación a...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
With reference to…
En referencia a...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
I am writing to enquire about…
Escribo para pedir información sobre...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
I am writing to you on behalf of...
Le escribo en nombre de...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Your company was highly recommended by…
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Would you mind if…
¿Sería posible...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Would you be so kind as to…
¿Tendría la amabilidad de...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
I would be most obliged if…
Me complacería mucho si...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
I would be grateful if you could...
Le agradecería enormemente si pudiera...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
คำขอทางการ สุภาพ
We are interested in obtaining/receiving…
Estamos interesados en obtener/recibir...
คำขอทางการ สุภาพ
I must ask you whether...
Me atrevo a preguntarle si...
คำขอทางการ สุภาพ
Could you recommend…
¿Podría recomendarme...
คำขอทางการ โดยตรง
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
คำขอทางการ โดยตรง
You are urgently requested to…
Se le insta urgentemente a...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
We would be grateful if…
Estaríamos muy agradecidos si...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
What is your current list price for…
¿Cuál es la lista actual de precios de...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
We are interested in ... and we would like to know ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
คำถามทางการ โดยตรง
We understand from your advertisment that you produce…
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
คำถามทางการ โดยตรง
It is our intention to…
Es nuestra intención...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
We carefully considered your proposal and…
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informarle que...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
The attachment is in...
El archivo adjunto está en formato...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
ทางการ สุภาพ
For further information please consult our website at…
Para mayor información consulte nuestra página web:
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

If you need any additional assistance, please contact me.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
If we can be of any further assistance, please let us know.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Thanking you in advance…
Le agradecemos de antemano...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Please reply as soon as possible because…
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
ทางการ สุภาพ
If you require any further information, feel free to contact me.
Si requiere más información no dude en contactarme.
ทางการ สุภาพ
I look forward to the possibility of working together.
Me complace la idea de trabajar juntos.
ทางการ สุภาพ
Thank you for your help in this matter.
Gracias por su ayuda en este asunto.
ทางการ สุภาพ
I look forward to discussing this with you.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
ทางการ โดยตรง
If you require more information ...
Si requiere más información...
ทางการ โดยตรง
We appreciate your business.
Apreciamos hacer negocios con usted.
ทางการ โดยตรง
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
I look forward to hearing from you soon.
Espero tener noticias de usted pronto.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Yours sincerely,
Atentamente,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Respectfully yours,
Respetuosamente,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Kind/Best regards,
Saludos,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Regards,
Saludos,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน