ภาษาเวียดนาม | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Geachte heer President
Kính gửi ngài Chủ tịch,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Geachte heer
Thưa ông,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw
Thưa bà,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Geachte heer, mevrouw
Thưa ông/bà,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Geachte dames en heren
Thưa các ông bà,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Geachte dames en heren
Thưa ông/bà,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Geachte heer Jansen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Beste meneer Jansen
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Beste Jan
Gửi ông A,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Wij schrijven u in verband met ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Met betrekking tot ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Ten aanzien van ...
Về việc/vấn đề...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Tôi viết thư này để nói về...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Ik schrijf u uit naam van ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Zou u het erg vinden om ...
Liệu ông/bà có phiền...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คำขอทางการ สุภาพ
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
คำขอทางการ สุภาพ
Ik zou u willen vragen, of ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
คำขอทางการ สุภาพ
Kunt u ... aanbevelen ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คำขอทางการ โดยตรง
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ông/bà vui lòng gửi...
คำขอทางการ โดยตรง
U wordt dringend verzocht ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
คำถามทางการ โดยตรง
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
คำถามทางการ โดยตรง
Het is ons oogmerk om ...
Chúng tôi dự định...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
De bijlage is in ... formaat.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
ทางการ สุภาพ
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bij voorbaat dank.
Xin chân thành cảm ơn...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
ทางการ สุภาพ
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ทางการ สุภาพ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ทางการ สุภาพ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ทางการ สุภาพ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ทางการ โดยตรง
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ทางการ โดยตรง
Wij waarderen u als klant.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
ทางการ โดยตรง
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Ik hoor graag van u.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Hoogachtend,
Trân trọng,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Met de beste groeten,
Thân ái,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Groeten,
Thân ái,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน