ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Vážený pane prezidente,
拝啓
・・・・様
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Vážený pane,
拝啓
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Vážená paní,
拝啓 
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Vážený pane / Vážená paní,
拝啓
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dobrý den,
拝啓 
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Všem zainteresovaným stranám,
関係者各位
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Vážený pane Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Vážená slečno Smithová,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Milý Johne Smith,
佐藤太郎様
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Milý Johne,
佐藤太郎様
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Obracíme se na vás ohledně...
・・・・についてお知らせいたします。
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Píšeme vám ve spojitosti s...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
V návaznosti na...
・・・にさらに付け加えますと、
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
V návaznosti na...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Píši vám, abych vás informoval o...
・・・についてお伺いします。
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Píši Vám jménem...
・・・に代わって連絡しております。
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Vaše společnost mi byla doporučena...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Vadilo by Vám, kdyby...
・・・・していただけないでしょうか。
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
・・・・していただければ幸いです。
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
・・・・を送っていただけますか。
คำขอทางการ สุภาพ
Máme zájem o získání/obdržení...
是非・・・・を購入したいと思います。
คำขอทางการ สุภาพ
Musím vás požádat, zda...
・・・・は可能でしょうか?
คำขอทางการ สุภาพ
Mohl(a) byste doporučit...
・・・・を紹介してください。
คำขอทางการ โดยตรง
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
・・・・をお送りください。
คำขอทางการ โดยตรง
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
至急・・・・してください。
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Byli bychom vděční, kdyby...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Jaký je váš aktuální ceník pro...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
คำถามทางการ โดยตรง
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
คำถามทางการ โดยตรง
Naším záměrem je, aby ...
・・・・することを目的としております。
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Je nám líto vás informovat, že...
大変申し訳ございませんが・・・・
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Příloha je ve formátu...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
ทางการ สุภาพ
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Děkuji Vám předem...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
ทางการ สุภาพ
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
ทางการ สุภาพ
Těším se na možnou spolupráci.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
ทางการ สุภาพ
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
お力添えいただきありがとうございます。
ทางการ สุภาพ
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
ทางการ โดยตรง
Pokud budete potřebovat více informací...
さらに情報が必要な場合は・・・・
ทางการ โดยตรง
Vážíme si vaší práce.
誠にありがとうございました。
ทางการ โดยตรง
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Těším se na Vaší odpověď.
お返事を楽しみに待っています。
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
S pozdravem,
敬具
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Se srdečným pozdravem,
敬具
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
S úctou,
敬白
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Se srdečným pozdravem,
敬具
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
S pozdravem, / Zdravím,
よろしくお願い致します。
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน