ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Vážený pane prezidente,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Vážený pane,
Gentilissimo,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Vážená paní,
Gentilissima,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Milý Johne,
Gentile Mario,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Obracíme se na vás ohledně...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Píšeme vám ve spojitosti s...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
V návaznosti na...
In riferimento a...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
V návaznosti na...
Per quanto concerne...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Píši vám, abych vás informoval o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Píši Vám jménem...
La contatto per conto di...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Vaše společnost mi byla doporučena...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Vadilo by Vám, kdyby...
Le dispiacerebbe...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
La contatto per sapere se può...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le sarei riconoscente se volesse...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi...
คำขอทางการ สุภาพ
Máme zájem o získání/obdržení...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
คำขอทางการ สุภาพ
Musím vás požádat, zda...
Mi trovo a chiederLe di...
คำขอทางการ สุภาพ
Mohl(a) byste doporučit...
Potrebbe raccomadarmi...
คำขอทางการ โดยตรง
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
คำขอทางการ โดยตรง
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
La invitiamo caldamente a...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Byli bychom vděční, kdyby...
Le saremmo grati se...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
คำถามทางการ โดยตรง
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
คำถามทางการ โดยตรง
Naším záměrem je, aby ...
È nostra intenzione...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dopo attenta considerazione...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Je nám líto vás informovat, že...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Příloha je ve formátu...
L'allegato è in formato... .
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
ทางการ สุภาพ
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Děkuji Vám předem...
RingraziandoLa anticipatamente,
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
ทางการ สุภาพ
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
ทางการ สุภาพ
Těším se na možnou spolupráci.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
ทางการ สุภาพ
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
ทางการ สุภาพ
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
ทางการ โดยตรง
Pokud budete potřebovat více informací...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
ทางการ โดยตรง
Vážíme si vaší práce.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
ทางการ โดยตรง
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Sentiamoci, il mio numero è...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Těším se na Vaší odpověď.
Spero di sentirLa presto.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
S pozdravem,
In fede,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Se srdečným pozdravem,
Cordiali saluti
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
S úctou,
Cordialmente,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Se srdečným pozdravem,
Saluti
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
S pozdravem, / Zdravím,
Saluti
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน