ภาษาสวีดิช | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
När skulle det passa för dig?
ทางการ สุภาพ
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Kan vi planera in ett möte?
ทางการ สุภาพ
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Jag tycker att vi kunde träffas.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
ทางการ สุภาพ
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
ทางการ สุภาพ
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
ทางการ สุภาพ
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
ทางการ สุภาพ
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
ทางการ โดยตรง
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
ทางการ สุภาพ
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
ทางการ สุภาพ
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
ทางการ สุภาพ
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
ทางการ สุภาพ