ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?
Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Когда вас устроит?
Kiam ĉu konvenas al vi?
ทางการ สุภาพ
Мы могли бы встретиться?
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
ทางการ สุภาพ
Думаю, нам необходимо встретиться
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Я хотел бы узнать, возможно ли переложить нашу встречу?
Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Я не смогу сделать это завтра в 14.00. Мы можем переложить это, скажаем, на 16.00?
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
ทางการ สุภาพ
Возможно ли условиться на другое число?
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
ทางการ สุภาพ
Я вынужден переложить нашу встречу на...
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
ทางการ สุภาพ
К сожалению, тот день, на который мы договорились о встрече у меня забит. Возможно ли установить другую дату?
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
ทางการ สุภาพ
Я вынужден изменить дату нашей встречи
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
ทางการ โดยตรง
Мы можем сделать это немного раньше/позже?
Povus ni renkontri pli frue/poste?
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
ทางการ สุภาพ
К сожалению, должен сообщить, что я не смогу присутствовать на нашей предполагаемой встрече и поэтому должен от нее отказаться
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
ทางการ สุภาพ
Боюсь, я вынужден отменить нашу встречу завтра
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
ทางการ สุภาพ
Ввиду..., боюсь, я не смогу присутствовать на встрече
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
ทางการ สุภาพ