ภาษากรีก | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Θα ήθελα να κλείσω ραντεβού με τον Κυρ. Ιωάννου παρακαλώ.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Kiedy Panu odpowiada?
Πότε θα σας ήταν βολικό;
ทางการ สุภาพ
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση;
ทางการ สุภาพ
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Νομίζω ότι πρέπει να βρεθούμε.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Θα ήταν δυνατό να αναβάλουμε την συνάντηση μας;
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο στις 2 μ.μ. Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε λίγο αργότερα; Για παράδειγμα στις 4;
ทางการ สุภาพ
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Θα ήταν δυνατό να ορίσουμε διαφορετική ημερομηνία;
ทางการ สุภาพ
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Θα πρέπει να αναβάλω την συνάντηση μας ως τις...
ทางการ สุภาพ
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Δυστυχώς, έχω άλλο ραντεβού για την ίδια μέρα που κανονίσαμε να συναντηθούμε. Θα ήταν δυνατόν να ορίσουμε άλλη ημερομηνία;
ทางการ สุภาพ
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Είμαι αναγκασμένος να αλλάξω την ημερομηνία της συνάντησης μας.
ทางการ โดยตรง
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Μπορούμε να την κάνουμε λίγο πιο νωρίς/αργά;
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σας μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό σας στέλλω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω το αυριανό ραντεβού μας.
ทางการ สุภาพ
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Δυστυχώς, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην προτεινόμενη συνάντηση μας, και έτσι θα πρέπει να την ματαιώσω.
ทางการ สุภาพ
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ματαιώσω το ραντεβού μας για αύριο.
ทางการ สุภาพ
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω το ραντεβού μας.
ทางการ สุภาพ