ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Θα ήθελα να κλείσω ραντεβού με τον Κυρ. Ιωάννου παρακαλώ.
Eu gostaria de agendar uma reunião/ um encontro com o Sr. Silva, por favor.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Πότε θα σας ήταν βολικό;
Quando é melhor para o senhor/ a senhora?
ทางการ สุภาพ
Μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση;
Podemos marcar um encontro/ uma reunião?
ทางการ สุภาพ
Νομίζω ότι πρέπει να βρεθούμε.
Creio que deveríamos nos encontrar.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Θα ήταν δυνατό να αναβάλουμε την συνάντηση μας;
Eu gostaria de saber se é possível adiar nossa reunião/ nosso encontro.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο στις 2 μ.μ. Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε λίγο αργότερα; Για παράδειγμα στις 4;
Não será possível para mim amanhã às 14:00h. Poderíamos nos encontrar um pouco mais tarde, às 16:00h?
ทางการ สุภาพ
Θα ήταν δυνατό να ορίσουμε διαφορετική ημερομηνία;
Seria possível marcar uma outra data?
ทางการ สุภาพ
Θα πρέπει να αναβάλω την συνάντηση μας ως τις...
Eu tenho que adiar a nossa reunião/ o nosso encontro até...
ทางการ สุภาพ
Δυστυχώς, έχω άλλο ραντεβού για την ίδια μέρα που κανονίσαμε να συναντηθούμε. Θα ήταν δυνατόν να ορίσουμε άλλη ημερομηνία;
Infelizmente tenho outro compromisso no dia em que marcamos a nossa reunião/ o nosso encontro. Seria possível nos encontrarmos outro dia?
ทางการ สุภาพ
Είμαι αναγκασμένος να αλλάξω την ημερομηνία της συνάντησης μας.
Sou obrigado a mudar a data do nosso encontro/ da nossa reunião.
ทางการ โดยตรง
Μπορούμε να την κάνουμε λίγο πιο νωρίς/αργά;
Poderíamos nos encontrar um pouco mais cedo/ tarde?
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σας μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό σας στέλλω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω το αυριανό ραντεβού μας.
Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar seu horário/ compromisso de amanhã. Lamento por qualquer inconveniência causada.
ทางการ สุภาพ
Δυστυχώς, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην προτεινόμενη συνάντηση μας, και έτσι θα πρέπει να την ματαιώσω.
Infelizmente devo lhe informar que não poderei estar presente na reunião proposta e, portanto, devo cancelá-la.
Infelizmente devo lhe informar que não poderei estar presente no encontro proposto e, portanto, devo cancelá-lo.
ทางการ สุภาพ
Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ματαιώσω το ραντεβού μας για αύριο.
Lamento ter que cancelar nossa reunião/ nosso encontro amanhã.
ทางการ สุภาพ
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω το ραντεβού μας.
Lamento ter que cancelar nosso compromisso/ encontro.
ทางการ สุภาพ