ภาษาไทย | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
ฉันต้องการนัดพบกับคุณสมิทธิ์
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
เมื่อไรมันจะเหมาะสมกับคุณ?
ทางการ สุภาพ
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
เราสามารถนัดหมายการประชุมได้หรือไม่?
ทางการ สุภาพ
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
ฉันคิดว่าเราควรเจอกัน
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
ฉันสงสัยว่าเราสามารถเลื่อนการนัดหมายได้หรือไม่?
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 เรานัดเจอกันช้ากว่านั้นหน่อยได้หรือไม่ ซักประมาณ 4โมงเย็น
ทางการ สุภาพ
Serait-il possible de fixer une autre date ?
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนวันที่
ทางการ สุภาพ
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
ฉันต้องเลื่อนการนัดหมายของเราไปเป็นวันที่...
ทางการ สุภาพ
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
น่าเสียดายที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราตกลงว่าจะนัดหมายกัน เป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนนัดวันเป็นวันอื่นแทน?
ทางการ สุภาพ
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนวันที่เรานัดหมายกัน
ทางการ โดยตรง
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
เรานัดมาเจอกันเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หรือไม่?
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ ฉันจึงเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าฉันจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายกันพรุ่งนี้ ฉันต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วย
ทางการ สุภาพ
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
ด้วยความเสียใจ ฉันต้องบอกกับคุณว่าฉันไม่สามารถเจอคุณได้ในวันนี้ ดังนั้นฉันจึงต้องยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้
ทางการ สุภาพ
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้
ทางการ สุภาพ
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
ดังนั้น... ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบของเรา
ทางการ สุภาพ