ภาษาตุรกี | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Kiam ĉu konvenas al vi?
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
ทางการ สุภาพ
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
ทางการ สุภาพ
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Bence görüşmemiz gerekiyor.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
ทางการ สุภาพ
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
ทางการ สุภาพ
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
ทางการ สุภาพ
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
ทางการ สุภาพ
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
ทางการ โดยตรง
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
ทางการ สุภาพ
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
ทางการ สุภาพ
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
ทางการ สุภาพ
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
ทางการ สุภาพ